Liên kết đến
  • Knorr: Vị Nào Làm Nên Tết ?

    Vị Tết phải chăng là vị nếp thơm của chiếc bánh chưng vừa cắt, hay vị thanh mát từ nồi canh khổ qua nghi ngút khói?