Liên kết đến

Air Blade: 125cc SMART KEY - Phiên bản 10 năm

11/01/2018 DI CHUYỂN

Ngày 16 tháng 12 năm 2017, Công ty Honda Việt Nam giới thiệu Air Blade 125 phiên bản mới và phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm mẫu xe được chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Air Blade 125 phiên bản mới và phiên bản kỷ niệm 10 năm được chính thức bán ra thị trường từ ngày 26/12/2017 thông qua Hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Có thể bạn thích